GR-GUIDE

HOME

Argosaronikos

De Argosaroniske øer ligger næsten på en linie fra Athen ned langs østsiden af Peloponnes til vestenden af Kreta. Det er ikke de mest kendte af de græske øer, men de er alligevel til en vis grad blevet ofre for turismen.

The Argosaronic islands are located almost on a straight line from Athens down along the east cost of Peloponnese to the west end of Crete. They are not the best known Greek islands, but still to a certain extend, a victim of mass tourism.

egina1.jpg Egina ligger ganske tæt på Athen, og kan sagtens ses på en endagstur. Det velbevarede Afaia temple som ligger højt over øen, er den vigtigste seværdighed.

Aigina is quite close to Athens, and can be seen on one day trip. The well preserved Aphaia temple, high above the island is the most important sight.

egina4.jpg Paleochora var øens hovedstad indtil starten af dette århundrede. Husene blev revet ned men katedralen og kirkerne (omkring en snes stykker) står endnu. De fleste af kirkerne er fra det 13. århundrede.

Paleohora was the capital of the island until the beginning of this century. The houses were demolished, but the cathedral and the churches and chapels (about twenty) are still there. Most of the churches are from the 13th century.

egina2.jpg Det er fascinerende at vandre rundt mellem ruinerne og kirkerne. Mange af dem har velbevarede fresker.

It is fascinating to wander about among the ruins and churches. Several of them has well preserved frescoes.

poros.jpg Poros er kun adskilt fra Peloponnes af et smalt stræde.

Poros is separated from Peloponnese by a narrow strait.

BACK

© 2000 Lene Rathkjen & Lars Mouritsen