GR-GUIDE

HOME

Athina

Hovedstaden Athen er naturligvis kendt for sit Akropolis. Men bortset fra denne enestående seværdighed har byen ikke meget andet at byde på. Der er naturligvis andre seværdigheder i byen, men byen i sig selv er ikke særlig spændende. Rygterne om trafikkaos og forurening er ikke overdrevne, og uden for den gamle bydel, Plaka, er det meget svært at finde noget smukt eller storslået som det er tilfældet i de fleste andre hovedstæder i Europa. Omkring århundredskiftet (1900!) forsøgte man (især med nordeuropæisk indflydelse) at "hæve niveauet" og bygge den klassiske hovedstad som vel mest var en drøm for nordeuropæerne. Resultatet blev en række smukke bygninger i en nyklassicistisk stil som dog aldrig har haft noget med det klassiske Grækenland at gøre. Desværre kan de omkring liggende bygninger sjældent leve op til denne standard og det er svært at finde en smuk helhed.
Byen har en række museer hvoraf kun to skal fremhæves. Vigtigst er Det Nationale Arkæologiske Museum som indeholder hovedparten af de vigtige fund fra hele Grækenland. Et andet meget interessant museum er Museet for Kykladekunst, med blandt andet en smuk samling af de enestående kykladefigurer.

The capital Athens is of course renowned for its Acropolis. But besides this unique sight, the city has not much else to offer. There are of course other sights in the city, but the city in itself is not very exiting. Rumors of traffic chaos and pollution are not exaggerated, and outside the old part of the city, Plaka, it is hard to find anything beautiful or grandiose like in most other capitals of Europe. Around the turn of the century (1900!) an attempt was made (mainly with influence from the north of Europe) to raise the level, and build the classic capital which was mostly the dream of the northern Europeans. The result was a row of beautiful buildings in neo-classical stile without much connection to classic Greece. Unfortunately the surrounding buildings are not of the same standard, and it is difficult to find a beautiful impression.
The city has a row of museums of
which only two will be mentioned. Most important is the National Archaeological Museum, which houses most of the main finds from all of Greece. Another interesting museum is the Museum of Cycladic Art, with a beautiful collection of the unique Cycladic figurines.

athen2.jpg Herodes Atticus teatret på sydsiden af Akropolis højen. I teatret opføres om sommeren koncerter, skuespil og opera.

The Herodes Atticus theatre, on the south slope of the Acropolis hill. In the summer the theatre is used for concerts, plays and opera.

athen9.jpg Akropolis højen set fra vest. Fra denne side kan man nyde det klassiske mesterværk uden at se resten af byen.

The Acropolis hill seen from west. From this side the classic masterpiece can be enjoyed without seeing the rest of the city.

athen4.jpg Akropolis: Partenon er den mest kendte bygning på højen.

Acropolis: Partenon is the best known building on the hill.

athen3.jpg Akropolis: Karyatidehallen på Erechthion templet.

Acropolis: The Porch of the Caryatids on the Erechtheion temple.

athen7.jpg Akropolis: Erechthion Templet.

Acropolis: The Erechtheion temple.

athen5.jpg Hefasteion templet er en del af den antikke agora (marked og byens centrum). Templet er meget velbevaret, da det har været brugt som kirke.

The Hephaisteion is a part of the antique agora (market place and city centre). The temple is very well preserved, it has been used as a church.

athen8.jpg Attalos Stoa dominerer agoraen i dag. Den imponerende bygning er naturligvis en kopi, opført i halvtredserne som man mente den havde set ud en gang. Stoaen indeholder i dag et meget interessant lille museum.

The Stoa of Attalos is dominating the agora today. The impressive building is of course a copy, build in the fifties as it is believed to have been. The stoa contains an interesting museum.

athen6.jpg Templet for den olympiske Zeus ligger øst for Akropolis højen. Det var det største tempel i Grækenland og de få tilbageværende søjler er et imponerende syn. I forgrunden til venstre ses den romerske kejser Hadrians bue.

The Olympieion, the temple for Zeus lies east of the Acropolis hill. It was the largest temple in Greece, and the few remaining columns are very impressive. I the front, the arc of the roman emperor Hadrian.

dafni.jpg Dafni-klostret ligger i den vestlige udkant af Athen, på vejen mod Korint. Det er forladt og bortset fra kirken er der ikke meget bevaret. Kirken er meget berømt for sine enestående mosaikker, som man dog skal have forudsætningerne i orden for at få udbytte af.

The Daphni monastery in the western suburbs of Athens on the road to Corinth. It is deserted and besides the church, not much remains. The church is famous for the unique mosaics, but a certain knowledge is needed to understand these.

BACK

© 2000 Lene Rathkjen & Lars Mouritsen