GR-GUIDE

HOME

Attiki

Attika er halvøen hvor Athen ligger. Området er domineret af hovedstaden og ikke særlig spændende. De vidtstrakte forstæder har formentlig æren af at være det grimmeste område i Grækenland. Når man kommer lidt længere ud, finder man dog enkelte seværdigheder. Det skal også bemærkes at bjergene som omgiver Athen er et udflugt værd. Der er utallige muligheder for at finde imponerende udsigter, hvis man altså lige undgår smog tågerne over byen.

Attica is the peninsula which holds Athens. The region is dominated by the capital and it is not very interesting. The large suburbs are probably the ugliest part of Greece. A bit further out a few sights are found. It should be noted that the mountains surrounding Athens are worth a visit. Numerous impressive views can be found, if you can avoid the smog.

elefsina.jpg Vest for Athen, på kystvejen mod Korinth, ligger Elefsina som er centrum for olieraffinaderierne. Det var i antikken også centrum for de årlige eleusinske mysterier viet til gudinden for jord og afgrøde Demeter. Ruinerne er bestemt et besøg værd. Byen er ikke så speciel men der er dog ganske nydeligt omkring havnen.

West of Athens, on the costal road to Corinth, is Elefsina (Eleusis), a centre of oil refineries. In the antique it was also a centre of the yearly Eleusinian mysteries, celebrating the goddess of soil and crops Demeter. The ruins are worth a visit. The town is not so special, but the harbor area is pretty enough.

maraton5.jpg Marathon er berømt for slaget hvor athenerne slog perserne, og for historien om løberen der bragte nyheden om sejren ind til Athen. I dag løbes det "rigtige" marathon løb fra den moderne by til Kalimarmaro stadion i Athen. Man kan følge den blå linie på landevejen. For at nå den distance som man i dag anser for at være den korrekte, og for at knytte forbindelsen til historien tager ruten et lille slag inden om denne kæmpe gravhøj hvor de 192 athenske krigere der blev dræbt i slaget ligger begravet. Et stykke herfra ligger et lille museum, og graven med Platæerne som var de eneste der kom Athenerne til hjælp 

Marathon is famous for the battle where the Athenians defeated the Persians, and for the story of the runner who brought the news of the victory to Athens. Today the "real" marathon runs from the modern town to the Kalimarmaro stadium in Athens. The blue line can be seen along the road. To reach what is today considered the true distance, the run circles this gigantic tumulus where the 192 Athenian warriors killed in the battle is buried. Nearby is a small museum and a small tumulus for the Plataians, who were the only ones to assist the Athenians.

maratdam.jpg Denne imponerende dæmning af hvidt marmor blev bygget i 1926, for at sikre Athens vandforsyning. Marathon søen fødes af to floder fra Parnitha bjerget og var faktisk den eneste vandforsyning indtil 1956. I dag bringer kanaler vand til byen helt oppe fra Parnassos over 120 km væk.

This impressive dam of white marble was build in 1926, to ensure the water supply for Athens. The Marathon lake is fed by two rivers from the Parnitha mountain, and until 1956 it was the only water supply for the city. Today channels brings water to the city all the way from Parnassos, more than 120 km away.

porgermeno.jpg I bunden af Korinth bugten ligger Porto Germeno. Om sommeren en overrendt badeby med alt for lidt plads, men også med en interessant borgruin fra det 4. århundrede f.kr. I området er der flere interessante gamle byer og fæstninger så som Eleftheres og Pili, og længere mod nord Thiva.

In the bottom of the Gulf of Corinth lies Porto Germeno. In the summer a small and overcrowded sea resort. But the town also has an interesting ruin of a castle from the 4th century BC. In the area is several interesting old towns and fortresses, such as Eleftheres and Pili, and further to the north Thiva.

ramnous.jpg På nordkysten af Attika ligger ruinerne af Ramnous, en helligdom viet til gudinden Nemesis. Ramnous er mest interessant for sin spektakulære beliggenhed ud til havet i et helt øde område. For tiden er det meget begrænset hvor meget af udgravningerne der kan ses på nærmere hold. Lidt længere mod nordvest ligger også det antikke Oropos eller Amphiareion.

On the north coast lies the ruins of Ramnous, a sanctuary to the goddess Nemesis. Ramnous is most interesting because of the spectacular site, close to the sea i a deserted area. For the moment only a limited part of the excavations can be visited. Further to the northwest lies the antique Oropos or Amphiareion.

sounio1.jpg Attikas vigtigste seværdighed er Poseidon-templet på Kap Sounion, sydspidsen af Attika halvøen.

The most important sight on Attica is the Poseidon temple on Cap Sounion the south tip of the Attica Peninsula.

sounio2.jpg Sounion templet har tjent som sø mærke i snart 2500 år. Templet er specielt smukt ved solnedgang.

The Sounion temple has served as seamark for almost 2500 years. It is particularly beautiful in the sunset.

vavron.jpg Det antikke Brauron (Vravrona) mellem Loutsa og Porto Rafti var centrum for dyrkningen af Artemis gudinden. Beliggenheden er meget stemningsfuld, og museet er meget interessant.

Antique Brauron (Vravrona) between Loutsa and Porto Rafti was the centre for the worship of the goddess Artemis. The site is very impressive, and the museum interesting.

BACK

© 2000 Lene Rathkjen & Lars Mouritsen