GR-GUIDE

HOME

Ipiros

Ipiros eller Epirus er den nordvestlige del af Grækenland. Det er et mindre kendt område og derfor ikke så berørt af turisme. Det betyder dog ikke at der ikke noget at se her, og efterhånden er seværdighederne ved at blive opdaget af turister. Hvis man tager en færge fra Italien er der ikke så langt til Igouminitsa, og så ligger det lige for at udforske denne smukke egn. Den vigtigst seværdighed er Zagoria området med Vikos-slugten.

Epiros is the northwest part of the Greek mainland. It is less known and therefore not so influenced by tourism. This however does not mean that it is not worth seeing, and gradually it is discovered by tourists. With a ferry from Italy the distance to Igouminitsa is not so far, and then it is obvious to explore this beautiful region. The most important sight is the Zagoria area with the Vikos gorge.

ioanina2.jpg Ioannina er hovedbyen i regionen. I forgrunden af billedet ses øen Nissi hvor Ali Pasha mødte sit endeligt (idag museum/turistfælde). Øen var oprindeligt beboet at munke, og der er et antal klostre på øen udsmykket med enestående smukke kalkmalerier, som virkelig er turen værd. Uden for billedet til højre, ved nordenden af søen, findes Perama hulen som er en af Grækenlands største og smukkeste drypstenshuler.

Ioannina is the capital of the region. In the foreground is the island Nissi where Ali Pasha was killed (today museum/tourist trap). The island was originally inhabited by monks, and there are a number of monasteries on the island with unique frescoes which really is worth the trip. Outside the picture, at the north end of the lake is the Perama cave, one of the largest and most beautiful in Greece.

ioanina1.jpg Ioannina: Den indre by, inden for fæstningen, er stadig præget af stilen fra middelalderen, selv om det meste blev nyanlagt i 1815 af Ali Pasha, den tyrkiske pasha af Epirus. Der er flere bevarede moskeer, denne er Ali Pasha moskeen som i dag indeholder et seværdigt museum for folkekunst. Der er også et interessant basarkvarter i byen, hvor det foruden skrammel til turisterne er muligt at finde sølv, messing og kobber arbejder som byen er kendt for.

Ioannina: The inner city, inside the walls, still looks medieval, even though most of it was laid out in 1815 by Ali Pasha, the Turkish pasha of Epirus. There are several well preserved mosques, this one is the Ali Pasha mosque, today a noteworthy museum for folk art. There is also an interesting bazaar in the town, where it, besides junk for the tourists, is possible to find the silver, cobber and bronze works for which the town is known.

dodona.jpg Ikke langt fra Ioannina ligge Dodoni. Zeus-oraklet er det ældste i Grækenland (1000 f.kr.) og efter oraklet i Delfi det mest indflydelsesrige. Oraklet fungerende omkring en hellig eg, hvor vindens raslen i bladene og lyden fra en cirkel af bronzekedler blev tolket af en gruppe præster. Den største seværdighed i dag er det velbevarede teater som med 17.000 tilskuer pladser er et af de største i Grækenland. Her afholdes festspil om sommeren.

Not far from Ioanina is Dodoni. The Zeus oracle is the oldest in Greece (1000 BC) and next to the oracle in Delfi the most important. The Oracle made its predictions from the whisper of the wind in the leaves of a holy oak, and the sound from a circle of bronze kettles. The biggest sight today is the well preserved theatre which with 17.000 seats is one of the largest in Greece. In the summer it is used for plays.

kassope.jpg Resterne af byen Kassope ligger på et plateau med en flot udsigt over det ioniske hav.

The ruins of the town Kassope is located on a plateau with a great view over the Ionian sea.

kassope2.jpg Fra Kassope kan man se op på Zalongou monumentet, rejst i 1954 til minde om den gruppe af Souli kvinder som begik kollektivt selvmord (i 1803) med deres børn for at udgå at blive taget tilfange af de albanske tropper. Det siges at de dansede deres traditionelle folkedans og sluttede med at kaste sig ud over klippen.

From Kassope the Zalongou monument can be seen. It was erected in 1954 in the memory of a group of Souli women, who committed collective suicide (in 1803) together with their children to avoid being captured by Albanian troops. It is told that they danced their traditional folkdance, and ended it by throwing themselves of the rock.

arta.jpg Den berømte bro i Arta fra 1600-tallet.

The famous bridge of Arta from the 17th century.

nekmanteion.jpg Nekromanteion var en helligdom viet til dødsoraklet.

Nekromanteion was a sanctuary dedicated to the oracle of death.

nikopolis2.jpg Nikopolis (sejrsbyen) blev grundlagt af den romerske kejser Octavian. Byen blev ødelagt i omkring 1100, men der er stadig muligt at få et indtryk at hvor storslået den har været. Mest dominerende er flere kilometer af den byzantinske bymur.

Nikopolis (the city of victory) were founded by the Roman emperor Octavian. The city were finally destroyed around 1100, but it is still possible to get an impression of its grandeur. Most dominating is the surrounding Byzantine wall of several kilometers.

nikopolis1.jpg Der var flere basilikaer i Nikopolis, kun fundamenterne står tilbage og så disse smukke gulvmosaikker. Der er også et velbevaret (restaureret) odeon.

There were several basilicas in Nikopolis, now only the foundations are left. And then of course these beautiful floor mosaics. There is also a well-restored odeon.

zagoria1.jpg Den største seværdighed i regionen er det naturskønne område Zagoria. Befolkningen stammer fra flygtninge som gennem tiderne har søgt tilflugt i det svært tilgængelige område.

The biggest attraction in the region is the beautiful scenery of Zagoria. The people here descend from foreigners, who through the ages have seeked refuges in these inaccessible areas.

zagoria10.jpg Zagoria er kendt for de smukke stenbroer.

Zagoria is most known for its beautiful stone bridges.

zagoria2.jpg Broerne er bygget helt og holdent af lokale sten, så de falder naturligt ind i landskabet. Det samme er de oprindelige huse, så landsbyerne er svære at se på afstand

The bridges are made of the local natural stone and therefore melt in with the landscape. The same for the original houses so the villages are difficult to see at a distance.

zagoria3.jpg De fleste af klipperne i området minder om skifer, idet de revner i stykker passende til hus og brobygning. Murstenen kan stort set samles op langs vejene.

The most of the rocks in the area resembles slate because they break into pieces fitting for house and bridge construction. Bricks can more or less be gathered along the roads.

zagoria4.jpg Flere af byerne i området blev først tilgængelig ad landevej efter 2. verdenskrig. Før måtte man benytte sig af æseltransport og dertilhørende naturstier. Det mest spektakulære eksempel på dette er denne trappe ("Skala") til byen Vradeto. Den zig-zagger sig op af bjergsiden helt fra bunden af dalen. Billedet viser kun et lille udsnit af trappen.

Several of the villages were not accessible by road until after the second world war. Before everything were transported by mule. The most spectacular example is this "skala" to the village Vradeto, which until a few years ago were the village's only link to the outside world. The picture only shows a part of the staircase.

zagoria6.jpg  Vikos slugten er en af de største naturlige seværdigheder på fastlandet.

The Vikos gorge is one of the biggest natural attractions on the mainland.

zagoria7.jpg De lokale siger at slugten er mere imponerende en Grand Canyon. Forholdet mellem bredden og dybden af slugten er mindre end i nogen anden slugt i verden.

The locals claims that the gorge is more impressive than the Grand Canyon. The width-depth of the gorge is less than in any other gorge in the world.

zagoria8.jpg Klostret Agia Paraskevi, ligger bogstavlig talt på kanten af slugten.

The monastery Agia Paraskevi lies literally on the edge of the gorge.

zagoria9.jpg De oprindelige huse er også bygget af de lokale sten, så landsbyerne er svære at se på afstand. Her er det Monodendri.

The original houses are also build from the local stone, so the villages can be difficult to see from a distance. This is Monodendri.

zagoria5.jpg Kirken i Monodendri.

The church in Monodendri.

BACK

© 2000 Lene Rathkjen & Lars Mouritsen