GR-GUIDE

HOME

Kiklades

Kykladerne eller Cykladerne er navngivet således fordi de ligger i en cirkel (kyklos) omkring den hellige ø Delos. Cykladerne er den mest besøgte øgruppe Grækenland. De opfattes af mange som indbegrebet af græske øer, og med de trange gyder, hvide huse med blåmalede døre og tusindvis af turister som går på opdagelse i hundredvis af souvenir og smykke butikker så er det sikkert helt korrekt.

The Cyclades named so because they lie in a circle (kyklos) around the sacred island Delos. The Cyclades are the most visited group of islands in Greece. They are considered by many to be the model of Greek islands, and with their with narrow streets, white houses with blue doors and thousands of tourists exploring the hundreds of souvenir and bijouterie shops it is probably correct.

mykonos2.jpg Mykonos er den mest metropole af øerne og vel også den mest kendte. Om sommeren drukner den i turister som kommer for at oplever strandene og diskotekerne (på en gang!).

Mykonos is the most metropolitan like of the islands, and probably also the best known. During summer it is flooded with tourists who comes to experience the beaches and the discotheques (at the same time!).

mykonos1.jpg Hoved byen på øen (Hora) er pænt vedligeholdt og meget hyggelig hvis man ellers kan sparke sig vej frem for alle de andre.

The main town on the island (Hora) is well preserved, and quite cozy if you can make your way for all the others.

mykonos3.jpg Et besøg på Mykonos er ikke komplet uden at have hilst på en af øens pelikaner, som optræder som maskot for øen. Der er normalt to (stort set tamme) og de fodres af byens resturanter. Mest kendt er vel pelikanen Petros som strandede på øen i halvtredserne, og siden har man anskaffet nye når en afgik ved en mere eller mindre naturlig død. Der har været flere med andre navne, men den nuværende han er Petros II.

A visit to Mykonos is not complete without having met one of the pelicans, mascots of the islands. There are usually two (practically tame) and they are fed by the restaurants. Best known is probably Petros which stranded on the island in the fifties, and since then new has been acquired whenever one passed away. There have been several with other names, the present male being Petros II.

mykonos4.jpg Resten af Mykonos er smuk, men meget bar. Det mest imponerende er det enorme antal kirker og kapeller der er på øen. Visse kilder mener at der er mere end 350.

The rest of Mykonos is beautiful but bare, the most impressing being the enormous number of churches and chapels on the island. Some sources say more than 350.

delos6.jpg Men den vigtigste grund til at besøge Mykonos er at det er den eneste mulighed for at komme til Delos. Delos er en lille (i dag ubeboet) ø som i antikken var et af de vigtigste religiøse centre og en blomstrende handelsby.

But the most important reason to visit Mykonos is that it is the only way to get to Delos. Delos is a small (uninhabited) island which in antiquity was one of the most important religious centers and a blooming trade center.

delos2.jpg Delos. I dag er det formentlig den største udgravning i Grækenland. Et godt overblik får man fra bjerget på midten.

Delos. Today it is probably the biggest excavation in Greece. You get a good overview from the mountain in the middle.

delos4.jpg Delos. Udgravningerne dækker et meget stort areal og man skal være effektiv for at se det hele på de 6 timer som turbådene tillader. Her er det løveterrassen. Italiensfarere genkender måske de stilistiske løver, en af dem står i dag uden for Arsenalet i Venedig. Så vidt vides er de resterende løver i dag blevet flyttet til museet på øen.

Delos. The excavations covers a large area, and one has to be effective to see it all during the 6 hours allowed by the boats. Here the lion terrace. Travelers to Italy might recognize the stylistic lions, one of them stands today outside the Arsenal in Venice. As far as we know the remaining lions has now been moved to the museum on the island.

delos3.jpg Delos. Fallos statue. Symbol for Dionysos kulten. Der er fundet en mængde statuer på øen, nogle af dem er udstillet på det lokale museum, men en del skal ses i Athen.

Delos. Fallos statue, symbol of the Dionysian cult. A lot of statues has been found on the island, some of them are exhibited in the local museum, but some of them has to be seen in Athens.

delos5.jpg Delos. Statuer i beboelseskvarteret. Denne del af udgravningen er så velbevaret at det vel kun kan sammenlignes med Pompeii og Herculanum.

Delos. Statues in the residence area. This part of the excavation is so well preserved that it probably only can be compared to Pompeii and Herculaneum.

delos1.jpg Delos. Mange steder finder man velbevarede mosaikker og murudsmykning. Desværre gøres der tilsyneladende ikke så meget for at bevare de mange skatte.

Delos. In many houses are well preserved mosaics and frescoes. Unfortunate it seems that not very much is done to preserve the many treasures.

BACK

© 2000 Lene Rathkjen & Lars Mouritsen