GR-GUIDE

HOME

Macedonia

Makedonien er hele den nordligste del af Grækenland, bortset fra Thrakien længst mod øst. Makedonien har en rig historie, og havde sin storhedsperiode en 2-4 hundrede år f.Kr. Alexander den Stores rige var et verdens rige som omfattede hele den østlige del af Middelhavet og Ægypten og strakte sig helt til Indien. Det var det Første Verdens rige. Der var en del problemer da den tidligere jugoslaviske republik Makedonien ønskede at bruge navnet. Der er en række store seværdigheder omkring hovedbyen Thessaloniki, især med efterladenskaber fra de rige imperium. Halvøen Halkidiki er et yndet turist mål på grund af den smukke natur og de flotte strande.

Macedonia is the northern part of Greece, except Thrace to the east. Macedonia has a rich history, and was at its height around 200 to 400 years BC. The empire of Alexander the Great covered all of eastern Mediterranean and as far as India. There was some problems when the former Yugoslavian republic Macedonia wanted to use the name. There are a number of important sights around the capital Thessalonika, especially remains from the rich empire. The peninsula Halkidiki is a popular tourist area because of the beautiful nature and the beaches.

tessalo3.jpg Thessaloniki. Det hvide tårn på havnepromenaden, er byens vartegn. Det bruges også som kendetegn for ET3, den tredje statslige TV kanal hjemmehørende i byen. Tårnet er resterne fra den tyrkiske bymur.

Thessalonika. The white tower on the harbor is the symbol of the city. It is also used as logo for ET3 the third state run TV channel which is based in the city. The tower belonged to the Turkish city wall.

tessalo4.jpg Thessalonikis havnepromenade. Byen virker mere harmonisk end Athen, formentlig fordi store dele af byen brændte i 1917, og blev genopført efter en overordnet plan.

Thessalonika harbor. The city seems more balanced then Athens, probably because large areas burnt down in 1917 and was rebuild according to a new overall plan.

tessalo2.jpg Der er en livlig og farverig basar i byen.

The bazaar is very lively and colour full.

tessalo1.jpg Rotonda, formentlig et romersk mausoleum. Har været brugt som moske og kirke. Byen har en lang række smukke byzantinske kirker. Der er også flere spændende museer i byen.

Rotonda, probably a roman mausoleum. It has been used both as a mosque and as a Christian church. The city has many beautiful Byzantine churches, and several interesting museums.

tessalo5.jpg Den ældste del af byen (den øvre by) er stadig omgivet af bymure.

The oldest part of the city (the upper city) is still surrounded by city walls.

sithonia.jpg Sithonia, den midterste af de tre "fingre" på Halkidiki. Naturen er storslået og strandene blandt de bedste i landet. Det er der desværre mange der har opdaget. Der er meget plads i skovene og på strandene, men feriebyerne i området kan godt være en prøvelse om sommeren.

Sithonia, the middle finger of Halkidiki. The nature is splendid and the beaches among the best in the country. Unfortunately many have discovered this fact. There is plenty of space in the woods and on the beaches, but the towns can be quite crowded in the season.

_cowshalkidiki.jpg Køerne går frit omkring, sommetider også på vejene.

Cows walk freely, sometimes also on the road.

npotidea.jpg Nea Potidea ligger inderst på den vestlige "finger" af Halkidiki, Kassandra. Her er der skåret en kanal i gennem  den smalle tange. På den inde del af Halkidiki, ligger den spændende Petralona drypstenshule, hvor man har fundet det ældste skelet i Grækenland.

Nea Potidea lies innermost on the western finger of Halkidiki, Kassandra. Here a canal has been cut through the narrow strip of land. In the upper Halkidiki, is the exciting Petralona cave, where the oldest human skeleton in Greece has been found.

pirgadikia.jpg En af de spektakulære udsigter på Halkidiki. Pirgadika.

One of the spectacular views in Halkidiki. Pirgadika.

mroda.jpg Ouranopoli, hovedbyen på den tredje "finger", Athos eller Agio Oros. Det er porten til den selvbestemmende munkerepublik, Athos. Der er ingen veje på halvøen, og de mange klostre og omliggende byer kan kun nås til fods eller med båd. Ingen væsner af hunkøn har adgang til Athos, voksne mænd kan søge om tilladelse til at besøge staten.

Ouranopoli, the main town on the eastern finger, Athos or Agio Oros. This is the gateway to the self ruled republic of monks, Athos. There are no roads, on the peninsula, and many of the monasteries and surrounding villages can only be reached on foot or by boat. No females are allowed in Athos, adult men can apply for permission to visit.

amfipoli.jpg Amfipoli, blev grundlagt i det 5. årh. f.kr. og var betydningsfuld op gennem den byzantinske periode. Ruinerne ligger på en bakketop med en god udsigt over egnen.

Amfipoli was founded in the 5th century BC., and was important throughout the Byzantine period. The ruins are located on a hill-top with a good view over the region.

amfipoli2.jpg Amfipoli løven, et gravmonument fra 4. årh f.kr., står på vestsiden af floden Strimonas.

The lion of Amfipoli, a funeral monument from the 4th century BC, stands on the west side of the river Strimonas.

philippi2.jpg Philippi, er opkaldt efter Filip 2. af Makedonien. Ruinerne er bestemt et besøg værd. Det tydligste rester stammer dog fra den romerske og byzantinske periode.

Philippi, named after Philip 2nd of Macedonia. The ruins are worth a visit. The best preserved remains are from the Roman and Byzantine period.

philippi1.jpg Philippi, var en betydningfuld by omkring starten af vor tidsregning, og centrum for flere dramatiske begivenheder. Byens navn kendes fra Paulus brev til Filipperne, han besøgte byen omkring år 50, hvor han lagde grunden til kristendommens udbredelse i regionen.

Philippi, was an important city around the birth of Christ, and the centre for several dramatic events. The name is known from St. Pauls Epistle to the Philippians, he visited the city around the year 50, laying the grounds for spreading Christianity in the region.

kavalla2.jpg Kavala, er en travl handelsby og et godt udgangspunkt for ture i regionen. Der er flere museer, en borg, en akvædukt og et levende bycentrum.

Kavala, is a busy commercial town and a good base for trips in the region. There are several museums, a castle, an aqueduct and a lively city centre.

kavalla3.jpg Der bødes stadig garn på havnekajen i Kavala.

The nets are still mended on the harbor in Kavala.

kavalla0.jpg Solnedgang over Kavala.

Sunset in Kavala.

pella.jpg Pella var Makedoniens hovedstad. Udgravningerne er ikke så interessante, bortset fra nogle fantastiske mosaikker, hvoraf de fleste er flyttet ind i det spændende museum. Byen har været kæmpestor, og kun en meget lille del er udgravet i dag. Dette kan meget vel blive en hovedseværdighed. Omegnen er overstrøet med gravhøje.

Pella was the capital of Macedonia. The excavations are not so interesting, except for some impressive mosaics, of which most have been relocated to the exciting museum. The city was huge, and only a tiny part have been excavated today. This could turn into a main sight. The region is scattered with burial mounds.

vergina.jpg Vergina, ruinerne fra Palatitsa paladset. Det menes at det var her Filip 2. af Makedonien (far til Alexander den Store) blev myrdet. Der er ikke så meget tilbage af ruinerne, det er de nærliggende kongegrave, hvor man mener at have fundet resterne af Filip 2. der er Nordgrækenlands største seværdighed.

Vergina, the ruins of the Palatitsa palace. It is believed that it was here Filip 2nd of Macedonia (father of Alexander the Great) was murdered. Not much is left of the ruins, it is the royal tombs near by that is the main sight of northern Greece.

Verginax.jpg Kongegravene i Vergina blev fundet i 1977. Det er en stor gravhøj indeholdende flere gravkamre. Idag er hele højen fjernet og en betonbunker er bygget henover. Denne er dække med jord så muset udfra ligner en gravhøj. Indeni findes ikke alene nogle af de mest fantastiske fund fra Grækenland, men også det mest spændende og smagfuldt indrettede museum i landet. (NB: Dette billede er taget fra en bog om museet).

The Royal tombs in Vergina were located in 1977. It is a large burial mound containing several burial chambers. Today the mound has been removed and a concrete cover has replaced it. This has been covered with earth so that it looks like a mound from outside. Inside is some of the most fantastic finds from Greece, in the most exciting museum in the country (Note: This picture is taken from a book on the museum).

edessa.jpg Edessa er kendt for sine vandfald.

Edessa is renowned for its waterfalls.

lprespa.jpg Prespa søerne ligger i det nordvestlige hjørne af Grækenland, hvor grænserne til Albanien og ex-Yugoslavien (FYROM) mødes. Det er et meget smukt naturområde, med et meget omfattende fugleliv. Især bemærkes storke og pelikaner.

The Prespa lakes lies in the north west corner of Greece, where the borders against Albania and ex-Yugoslavien (FYROM) meets. It is a very beautiful area, with lots of birds, most notably storks and pelicans.

bistader.jpg Bistader i nærheden af Prespa søerne. Honning produceres i store mængder overalt i Grækenland. Store mængder konsumeres i den berømte yoghurt, og i de mange søde kager og desserter.

Beehives close to the Prespa lakes. Honey is produced in large quantities all over Greece. Large quantities are consumed in the famous yoghurt, and in numerous sweets.

kastoria.jpg Kastoria, har en meget smuk beliggenhed på bredden af en sø. Byen har bevaret 55 byzantinske kirker, de ældste næsten 1000 år gamle.

Kastoria is beautifully located on the border of a lake. 55 Byzantine churches remains in the city, the oldest almost 1000 years old.

kastoria2.jpg Kastoria, har også et antal smukke huse fra 1600 og 1700-tallet, det er dog få der er så velbevarede som dette.

Kastoria also holds a number of beautiful houses from the 17th and 18th century. However only a few are as well preserved as this one.

kastoria3.jpg På søbredden ligger Panagia Mavriotissa klostret med denne overdådigt udsmykkede kirke fra omkring år 1000.

On the bank of the lake is the Panagia Mavrotissa monastery with this beautifully decorated church from around the year 1000.

BACK

© 2000 Lene Rathkjen & Lars Mouritsen