GR-GUIDE

HOME

Peloponnissos

Peloponnes er den sydvestlige del af fastlandet. Selv om det ligner en ø på kortet var den faktisk landfast med resten af Grækenland indtil Korinth-kanalen amputerede den. Landskabet er spændende og mange steder dramatisk, og listen over seværdigheder er meget lang. Hvis man vil holde bilferie, uden at køre for langt, er dette det rette sted. For ikke at få alt for lange sider er beskrivelsen fordelt på yderligere 3 sider. Denne side dækker hovedsageligt den vestlige del.

Korinthia (Nordøst).

Argolida (Øst).

Lakonia (Syd).

Peloponnese is the south western part of the mainland. Even though it looks like an island on the map, it was actually connected to the remaining mainland before being amputated by the Corinth canal. The landscape is exciting, and in many places dramatic, and the list of sights is long. If you plan a holyday by car without driving to much this is the place. To reduce the length of the pages this description has been cut into 4 parts. This page covers mainly the western part.

Korinthia (North east).

Argolida (East).

Lakonia (South).

_agave.jpg Agave kaktus. Denne var nok 6-8 meter høj. Blomsten vokser op på én sommer, hvorefter planten dør.

This Agave cactus was probably 6-8 meters tall. The flower grows up during one summer and then the plant dies.

leonidio.jpg Leonidio, ligger på østkysten, det er en fredelig lille by med en række gamle og velholdte huse.

Leonidio, on the east cost. It is a quiet town with a number of old and well preserved houses.

methoni1.jpg I Methoni, på vestkysten finder man resterne af dette venetianske citadel. Det er overvældende stor, stor nok til at rumme en ikke ubetydelig by.

In Methoni, on the west coast is the remains of this Venetian citadel. The size is immense, big enough to hold a considerable sized city.

methoni2.jpg Methoni. Især fæstningsporten mod havet er bemærkelsesværdig.

Methoni. Especially the gateway to the sea is noteworthy.

methoni3.jpg Methoni. Et stykke ude i havet står dette specielle tårn kaldet Bourdzi. Det blev genopbygget af tyrkerne.

Methoni. A bit out in the sea is this quite special tower called Bourdzi. It was rebuild by the Turks.

navarino.jpg Navarinou bugten ved Pilos på vestkysten, skuepladsen for søslaget som banede vejen for Grækenlands befrielse fra tyrkerne.

The Navarino bay near Pilos on the west coast, scene of the sea battle which paved the road for the liberation of Greece from the Turks.

nestor1.jpg Nestors palads, nord for Pilos. Der er kun beskedne rester tilbage af dette store palads og det er lidt underligt at se dette velbevarede badekar midt i ruinerne.

The palace of Nestor, to the north of Pilos. Only little remains of the large palace, so it is quite strange to see this well preserved bathtub in the middle of the ruins.

nestor2.jpg En af adskillige gravkamre på egnen omkring Nestors palads.

One of several burial chambers in the region around the palace of Nestor.

olympia1.jpg Det antikke Olympia, viet til de Olympiske guder og de olympiske leges vugge. En af de betydeligste helligdomme i antikken.

Ancient Olympia, dedicated to the Olympian goods, and the cradle of the Olympic games. One of the most important sanctuaries in antiquity.

olympia2.jpg Ruinerne af Zeus templet i Olympia. Helligdommen er en af de betydningsfulde seværdigheder fra antikken.

The ruins of the Temple of Zeus in Olympia. The sanctuary is one of the most important sights from antiquity.

loussios.jpg Ved foden af landsbyen Dimitsana ligger den imponerende Lousios slugt. Det utilgængelige terrain huser flere klostre med spektakulære beliggenheder.

At the foot of the village Dimitsana lies the Lousios Gorge. The inaccessible terrain hosts several monasteries with spectacular surroundings.

mantineia.jpg Tæt ved den antikke by Mantineia (hvoraf der er meget lidt tilbage) står denne extrordinære moderne kirke. Den er bygget i alle stilarter og en fryd for alle der påskønner surrealisme.

Close to the antique city Mantineia (of which very little remains) stands this extraordinary modern church. It comprises all styles, and it is a joy to those who appreciate surrealism.

patras.jpg Patras er Grækenlands tredjestørste by. Det er en havneby med forbindelse til de vestlige øer og Italien. Byen er ikke særlig køn, og dens største attraktion er karnevalet til fastelavn.

Patras is the third largest city in Greece. It is a port with connection to the western islands and to Italy. The city is not especially pretty, and its biggest attraction is the Shrove carnival.

BACK

© 2000 Lene Rathkjen & Lars Mouritsen