GR-GUIDE

HOME

Sporades - Euboia

Sporaderne er en lille øgruppe som ligger (sporadisk) spredt øst for Evia (Euboia). Sporaderne omfatter først og fremmest Skiathos og Skopelos. Øerne er populære feriemål. Vi har ikke  besøgt nogle af øerne (undtagen Evia). Evia er den næststørste ø i Grækenland, den er ikke specielt præget af turismen, og bestemt et besøg værd. Øen er bjergrig, den nordlige del dækket af skove, lidt som det centrale Grækenland, den sydlige del mere bar, i stil med Attica.

The Sporades is a small group of islands spread (sporadic) east of Euboia. Especially Skiathos and Skopelos must be mentioned. The islands are very popular holyday resorts. We have not visited any of the islands (except Euboia). Euboia is the second largest island in Greece, it is not especially influenced by tourism and worth a visit. The island is mountainous, the north part covered with forests a bit like central Greece, the southern part more bare, like Attica.

evia1.jpg Halkida er hovedbyen på Evia. Den ligger omkring strædet som adskiller øen fra fastlandet. Der er to broer til fastlandet. Dette er den gamle bro som strækker sig over strædets smalleste sted. På dette sted er der et specielt tidevandsfænomen, som ses meget tydeligt. Vandet strømmer konstant under broen, og når tidevandet vender strømmer det den anden vej.

Halkida is the main town on Euboia. It is located on the strait separating the island from the mainland. There are two bridges to the mainland, this is the old bridge which spans the most narrow part of the strait. There is here a special tidal phenomenon, which can be seen very clearly. The water is constantly flowing under the bridge, and when the tide turns the waters flows in the opposite direction.

evia2.jpg Den sydlige del af Evia er vildsom natur. Mest bemærkelsesværdig er Ørnevejen ned mod Karistos. Her en udsigt mod vest ind mod Attica.

The southern part of Euboia is savage nature. Most notable is the Eagles road south towards Karistos. Here a view towards west towards Attica.

_octopus.jpg Blæksprutter til tørre på kajen i Halkida..

Octopuses drying on the harbor in Chalkis.

BACK

© 2000 Lene Rathkjen & Lars Mouritsen