GR-GUIDE

HOME

Sterea Ellada

Sterea Ellada eller Det Græske fastland strækker sig tværs over fastlandet fra det Ioniske hav på vestsiden til øen Evia på østsiden. Området omfatter berømte seværdigheder som ruinerne i Delfi og Parnassos bjerget. Naturen er meget smuk i området, især kysten mod Korint bugten og bjergene omkring Karpenissi.

Sterea Ellada or the Central Greece (on the Greek Mainland) covers the area spanning the mainland from the Ioanian sea (on the west coast) to the island of Euboia (on the east coast). The area contains such attractions as the ruins of Delfi and Mount Parnassos. The nature is beautiful, especially the coast of the Gulf of Corinth and the mountains around Karpenissi.

messolongi.jpg Mod syd vest ligger Messolongi. Det er en fiskerby, kendt som centrum for modstandsbevægelsen mod Tyrkerne, og kendt for Lord Byrons død. Han kom til Grækenland for at kæmpe for den Græske uafhængighed, men døde tilsyneladende af sygdom her. Byen er uden de store seværdigheder, bortset måske fra Helteparken, en minde park fyldt med statuer af heltene fra uafhængighedskrigen.

To the south west lies Messolongi. A fishing town, known as a centre for the resistance towards the Turks, and known for the death of Lord Byron. He came to Greece to fight for Greek independence, but died apparently from illness here. The city has no great sights, except maybe for the Hero's Garden, a memorial park filled with statues of the heroes from the war of independence.

tourlida.jpg Hvis man tager til Messolongi, bør man ikke snyde sig for en tur til Tourlida. Det er en lille bebyggelse i lagunen syd for Messolongi, hvor husene er bygget på pæle. Der er også en god strand.

If you go to Messolongi, do not miss out a trip to Tourlida. It is a small settlement in the lagoon south of Messolongi where the houses have been constructed on wooden poles. There is also a good beach here.

etoliko.jpg Etoliko ligger som et Græsk Venedig midt i lagunen nogle kilometer nord for Messolongi.

Etoliko lies as a Greek Venice in the middle of the lagoon north of Messolongi.

nafpaktos2.jpg Nafpaktos er den mest interessante by på nordsiden af Korinth bugten. Den blev befæstet af Venitianerne i 1500 tallet.

Nafpaktos is the most interesting town on the north side of the Gulf of Corinth. It was fortified by the Venetians in the 16th century.

nafpaktos1.jpg Nafpaktos har en meget idyllisk befæstet havn, som sværmer med ferierende i sæsonen. Desværre går en af fastlandets travleste færdslesårer gennem byen, så havnen og torvet belastes at en tæt trafik af tunge lastbiler.

Nafpaktos has a very idyllically fortified harbor, swarming with tourists during the season. Unfortunately one of the busiest traffic routes passes through the city, so the harbor and the square is bothered with a heavy traffic of lorries.

galaxidi.jpg Længere inde i Korinth bugten ligger Galaxidi. Det er ren idyl med en naturlig havn og smukke gamle huse.

Further in the Gulf of Corinth lies Galaxidi. Pure idyll with a natural harbor and beautiful old houses.

lkremaston.jpg Kremaston søen er den største kunstige sø i Grækenland. Dette er kun en af de flotte udsigter som man kan støde på i det centrale højland, som også omfatter Pindos-bjergene.

The Kremaston lake is the largest artificial lake in Greece. This is only one of the magnificent views found in the central highlands, also comprising the Pindos mountains.

karpenissi.jpg Karpenissi er et vintersports centrum ved sydenden af Pindos-bjergene.

Karpenissi is a winter resort at the south end of the Pindos mountains.

delfi1.jpg Den mest betydelige seværdighed i regionen er ruinerne efter Apollon oraklet i Delfi. Ruinernes enestående beliggenhed er en stor del af seværdigheden

The biggest attraction in the region are the ruins of the Apollo oracle in Delfi. The spectacular site is  a large part of the attraction.

delfi2.jpg Delfi. Athens skatkammer. Sagnet og guiderne fortæller at Sibyllens klippe her forrest i billedet, er stedet hvor den første spåkvinde tog imod.

Delfi. The treasury of Athens. The myth and the guide books recounts that the rock of the Sibyl in the front of this picture is the place where the first oracle answered questions.

delfi3.jpg Stadionet i Delfi er et af de bedst bevarede i Grækenland.

The stadium in Delfi is one of the best preserved in Greece.

delfi4.jpg Neden for hovedområdet, på den anden side af vejen ligger denne specielle rotunde (tholos).

Further down, below the main area is this special rotunda (tholos).

parnas.jpg Parnassos bjerget er et populært udflugtsmål. Skisport om vinteren, vandreture om sommeren.

Mount Parnassos is a popular target for outings. Skiing in the winter, walking in the summer.

oslucas.jpg Nedenfor Parnassos ligger Osios Loukas klostret. Det er bygget i det 11 århundrede, og et af de mest spændende i landet. Især vægmalerierne og mosaikkerne er bemærkelsesværdige.

At the foot of Parnassos lies the Monastary of Osios Loukas. It is build in the 11th century, and one of the most interesting in the country. Especially the frescoes and mosaics are remarkable.

heronia.jpg Uden for den ubetydelige landsby Heronia, står denne imponerende marmor løve, rejst som monument over de faldne i slaget ved Heronia i 338 f.Kr, mellem de Makedoniske styrker og de Græske byer i syd.

Outside the insignificant village Heronia, stands this impressive marble lion, erected as a monument for the soldiers killed in the battle of Heronia (Chaironeia) in 338 BC between the army of Macedonia and the Greek cities in the south.

lividia.jpg På vejen fra Athen til Delfi liger Livadia. Især torvet ved mundingen af Erkinas slugten, med de mange restaurerede vandmøller (cafeer) er et besøg værd.

On the road from Athens to Delfi lies Livadia. Especially the square at the mouth of the Erkinas gorge, with the many restored watermills (cafés) is worth a visit.

thermopiles.jpg Et af de mest kendte slag i antikken er utvivlsomt slaget ved Thermopylai (i 480 f.Kr), hvor Leonidas 1. af Sparta med en lille styrke holdt positionen mod den overlegne Persiske hær. Stedet er noget af en skuffelse i dag. Det moderne monument står lige ved siden af vejen som forbinder Nord og Syd. Det er en almindelig landevej med en uhyggelig trafik. Den omtales oftest flot som motorvejen til Thessaloniki. (Forhåbentlig bliver det en rigtig motorvej inden for nogle få år.).

One of the best known battles in antiquity is without doubt the battle at Thermopiles (480 BC), where Leonidas 1st of Sparta, with a small force held the position against the superior Persian army. The place is somewhat of a disappointment today. The modern monument stands next to to the road which connects North and South. It is an ordinary road with a terrible traffic. It is often over stately referred to as the motorway to Thessaloniki. (Hopefully it will be a real motorway within a few years.)

BACK

© 2000 Lene Rathkjen & Lars Mouritsen